💥 Doprava zdarma od 1199 Kč 💥 Akční ceny 💥 Zboží skladem 💥 Rychlé doručení 💥 Ověřeno zákazníky 💥
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - Pá 8:00 - 15:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný.
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. VŠE O NÁKUPU
 3. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení a kontaktní údaje prodávajícího

2. Uzavření kupní smlouvy

3. Platební a dodací podmínky

4. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů

4.1. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

5. Práva z vadného plnění

5.1 Reklamační řád

6. Ochrana osobních údajů

7. Další práva a povinnosti smluvních stran – mimosoudní vyřizování stížností spotřebitel

8. Závěrečná ustanovení


1. Úvodní ustanovení a kontaktní údaje prodávajícího

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.selma-steel.cz (dále také eshop) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Provozovatelem eshopu je

TEXEVO s.r.o., IČ: 25953699, DIČ: CZ25953699, se sídlem Poličská 342, 539 01Hlinsko, Zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, odd. C, vl..17378.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále také „NOZ“). Dále zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb) a dalšími právními předpisy ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky se vztahují na spotřebitele.

Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále „spotřebitel“ či „kupující“).

Adresa pro komunikaci, zasílání dokumentů a reklamací

TEXEVO S.R.O.

POLIČSKÁ 342

539 01 HLINSKO

EMAIL: office@texevo.cz

TEL. 469 311 171


2. Uzavření kupní smlouvy

Smluvní vztah mehzi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupuní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Jedná se například o případ, kdy dojde k vyprodání zboží.

  Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky obchodu, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených v NOZ je ve smyslu § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou – v souladu s ustanovením § 1740, odst. 3) NOZ.

  Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na emailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objedánvce.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Nepřevzetí objednaného zboží není odstoupením od smlouvy. Podle § 2159 odst. 1 občanského zákoníku má kupující povinnost převzít věc při dodání. Porušením své povinnosti se kupující vystavuje riziku, že ponese náklady uskladnění a náklady marného doručení.

Poznámka - pokud se rozmyslíte a chcete zrušit již odeslanou objednávku, neprodleně nám zavolejte na tel. 469 311 171 nebo napište email na office@texevo.cz. Zkusíme objednávku zrušit ještě před expedicí, aby tak nevznikly náklady na doručení. Pokud je již objednávka odeslána (předána přepravci) domluvíme se na dalším postupu a zkusíme situaci co nejlépe vyřešit. Každopádně nepřevzetím zboží a nereagováním na emaily a hovory se situace řešit nedá. Slušně prosíme o součinnost. Nepřevzetí dodávky pro nás znamená nemalé náklady na expedici a náklady, které musíme hradit přepravci. Děkujeme za pochopení.

Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Specifikace zboží a cena zboží

Označení a popis zboží, včetně hlavních vlastností je u každého zboží uveden v eshopu.

Ceny zboží jsou uvedeny přímo v eshopu. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Prodávající je oprávněn ceny zboží v eshopu jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

 

3. Platební a dodací podmínky

  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží kupující uhradí na základě volby způsobu doručení a platby, kterou provedl v objednávkovém formuláři, a to buď:

  a) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  a) v hotovosti na některé z prodejen prodávajícího.

  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

  Zboží bude kupujícímu doručeno nejpožději do 6 pracovních dnů (při doručení pomocí přepravce je obvyklé doručení během 2 pracovních dnů) od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad, včetně návodu na údržbu a správné užívání zboží.

  Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Způsob a cena dopravného (poštovného)

Kupující si při vyplňování objednávkového formuláře vybere preferovaný způsob platby a dopravy. Aktuální přehled možností přepravy, dodání zboží, včetně přehledu cen a dalších info naleznete zde.

Při převzetí zboží od přepravce kupující zkontroluje neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámí přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu zboží v takové ceně, která byla aktuální u tohoto výrobku v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím, k této ceně je přičteno dále poštovné. Ceny uvedené u zboží jsou platné po dobu, kdy jsou takto zobrazeny v internetovém rozhraní eshopu.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu .

Kupující, který je spotřebite má v souladu s občanským zákoníkem právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží toto zboží vrátit bez udání důvodu – tedy odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (vzorový formulář najde kupující na konci této kapitoly). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: TEXEVO s.r.o., Poličská 342, 539 01 Hlinsko, či na adresu elektronické pošty prodávajícího office@texevo.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal – jiným způsobem pouze po dohodě s kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupujícímu pak bude navrácena celá fakturovaná částka (tedy i včetně poštovného, poštovné se nevrací pouze v případě, že kupující zakoupil více kusů zboží a nevrací všechny, tzn. některý z nich si ponechává a současně hodnota ponechaného zboží nesplňuje výši ceny potřebnou pro dobravné zdarma, pokud je toto dopravné nabízeno.

Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, prodávající je opravněn, v případě odstoupení od kupní smlouvy kupující dle obchodních podmínek, vrátit náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.1. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Adresát: TEXEVO s.r.o., Poličská 342, 53901 Hlinsko, adresa pro doručování elektronické pošty: office@texevo.cz.

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží....................

(číslo objednávky, popis zboží)

Datum objednání..................

Datum obdržení....................

Jméno a příjmení spotřebitele..................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů...............................

Kontaktní údaj (telefon, email)..................................

Číslo bankovního účtu..............................................

Datum...............Pokud se rozhodnete pro odstoupení od kupní smlouvy, postupujte následovně:

 • Uložte zboží do původního obalu, a to včetně dokladu o koupi, veškeré dokumentace a příslušenství. Krabici navíc řádně zabalte do obalového materiálu, aby nedošlo k poškození.
 • Stav zboží – krabice je součástí balení a je důležité ji vrátit nepoškozenou, nejlépe v původním stavu. Zboží nesmí být poškozené, nesmí jevit známky užívání a musí být kompletní.
 • Balík odešlete doporučeně. Nezasílejte na dobírku!!! Balík zaslaný na dobírku nebude převzat. Zboží nechte doručit na adresu - TEXEVO s.r.o., Poličská 342, 539 01 Hlinsko.
 • Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

5. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v druhém odstavci této kapitoly obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.


5.1. Reklamační řád
DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZAKOUPENÍM ZBOŽÍ A INFORMACE O NÁSLEDNÉ PÉČI

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního a velikostního je předpokladem naplnění potenciální užitné hodnoty a účelu užití zboží.

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby se zákazník věnoval základním pravidlům užívání tohoto zboží. Obzvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost TEXEVO s.r.o. poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím přiložených dokumentů potřebné informace ke správné údržbě a péči o zboží a materiály.

PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ
Následující reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.selma-steel.cz, jehož provozovatelem je TEXEVO s.r.o., Poličská 342, 539 01 Hlinsko, IČ:25953699 DIČ: CZ25953699.

Kupující je povinen se seznámit se záručními podmínkami, stejně jako s českým návodem na užívání a řídit se uvedenými informacemi. V případě, že tak neučiní a nesprávným používáním věc poškodí, nebude moci nárokovat vzniklou vadu v rámci práva na reklamaci (odpovědnosti za vadu). Zboží musí být používáno v souladu se svým účelem užití.

Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

Za vadu nelze považovat změnu na zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku běžného opotřebení či nesprávného používání popř. nesprávného zásahu. To znamená, že záruční doba se nerovná době životnosti výrobku a v případě běžného opotřebení, nesprávného používání, či nesprávného zásahu nelze reklamaci uznat.

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
Zboží, které kupující předloží k reklamaci musí být vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud kupující předloží zboží v hygienicky špatném stavu (špinavé, mokré, atd. ) bude reklamace automaticky zamítnuta.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů (včetně) ode dne jejího uplatnění nebo případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.


Lhůty pro uplatnění reklamace

Zákonná odpovědnost za vady je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží. Zákonná odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích součástí, vzniklé běžným užíváním. Reklamaci kupující uplatní bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
Poznámka
Záruční doba není to samé co životnost zboží. Životnost zboží je dána intenzitou a způsobem používání e nemusí být stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání se například podešev průměrné kvality ošlape (spotřebuje) dříve, než při méně častém užívání. Nedostatečná údržba, či užívání obuvi k nevhodnému účelu také zkracuje životnost.


Vady odstranitelné a neodstranitelné

Vady odstranitelné - takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků. U odstranitelných vad má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny bez zbytečného odkladu (lhůta je 30 dnů).
Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. O opětovné vyskytnutí vad po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně 2 odstraňována, vyskytne po třetí.
Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

Vady neodstranitelné - za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat výměnu zboží za jiné bezvadné nebo zrušení kupní smlouvy. Při vyřízení reklamace výměnou reklamovaného zboží za nové, navazuje reklamační doba na dobu odpovídající první koupi.

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání v jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.
Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Postup při uplatnění reklamace

 • Reklamované zboží vrátí kupující řádně čisté (pokud možno v originálním obale)
 • Spolu se zbožím předloží doklad o koupi, který slouží jako záruční list (nebo prokáže koupi jiným způsobem).
 • Dále kupující přiloží popis reklamovaných vad
 • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu maximálně do 30 dnů

Místo pro uplatnění reklamace
1. Kupující zboží předá na jedné z prodejen TEXEVO s.r.o.
2. Kupující zašle reklamované zboží pomocí dopravce na reklamační oddělení

1.  Kupující zboží předá osobně na jedné z prodejen TEXEVO s.r.o.
Adresy prodejen TEXEVO s.r.o., kde můžete obuv předat k reklamaci:

TEXEVO ČÁSLAV Klimenta Čermáka 114 , 28601 Čáslav
TEXEVO HLINSKO MARKET Poličská 342, 53901 Hlinsko v Čechách
TEXEVO CHRUDIM Široká 126, 53701 Chrudim
TEXEVO KUTNÁ HORA Vladislavova 333, 28401 Kutná Hora
TEXEVO LITOMYŠL Smetanovo náměstí 27, 57001 Litomyšl
TEXEVO SKUTEČ Palackého náměstí 369, 53973 Skuteč.

2. Kupující zašle reklamované zboží pomocí dopravce na reklamační oddělení

Adresa:
TEXEVO s.r.o.,
Poličská 342,
539 01 Hlinsko.

 • Reklamované zboží zašle kupující s popisem vady a s prodejním dokladem (účtenka, daňový doklad, či jinak prokáže koupi). Opět platí, že zboží bude důsledně očištěno.
 • Reklamované zboží nelze zasílat dobírkou. Takové zásilky nebudou převzaty.
 • Zásilky, ze kterých nebude patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.
 • Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození zboží před jeho přijetím.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více o takovém zpracování naleznete  nahttps://www.selma-steel.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN – MIMOSOUDNÍ VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy office@texevo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem

Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení

Součástí obchodních podmínek je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování TEXEVO s.r.o., Poličská 342, 539 01 Hlinsko, adresa elektronické pošty office@texevo.cz, telefon 469311171.

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.1.2019

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Novinky z našeho blogu

🎄Vánoční dárky bez stresu🎄
03.12.2022
🎄Vánoční dárky bez stresu🎄
Vážení zákazníci, víme, že s vánočními dárky to je to občas těžké. Chceme překvapit danou osobu, ale co když nebude sedět velikost? Odpověď je jedn... číst celé
🎁Vánoční doručení pro objednávky odeslané do 20.12.2022🎁
01.12.2022
🎁Vánoční doručení pro objednávky odeslané do 20.12.2022🎁
Doručení do Vánoc PPL a Česká pošta - doručí objednávky, které nám odešlete do 20.12.2022. Zásilkovna, Balíkovna, PPL smart - doručí objednávky na... číst celé
Recenze Brandit M65 Giant, bunda s odepínací vložkou
29.08.2019
Recenze Brandit M65 Giant, bunda s odepínací vložkou
Recenze bundy M65 Giant od značky Brandit bude jistě pro mnohé zajímavá. Uvidíte spousty fotek s popisy jak vše funguje i vypadá. Tato osvědčená bunda... číst celé
Brandit oblečení - obecné informace o značce
01.07.2019
Brandit oblečení - obecné informace o značce
První článek o značce oblečení Brandit je obecný a popisuje cíle a hodnoty této německé firmy, která staví svůj úspěch na výrobě oblečení, které je po... číst celé
Chci zasílat akční nabídky, novinky a slevy
Nezmeškej slevy, akční nabídky a novinky a buď mezi prvními, kdo se o nich dozví (max. 1 týdně)
Selma-steel.cz

Kamenné prodejny

Velkoobchod

Objednávky a dotazy
Po - Pá 8:00 - 15:00
Selma-steel.cz - Všechna práva vyhrazena.